• ประวัติโรงเรียน
  •                  โรงเรียนบ้านแบง  ตั้งเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ครั้งแรกตั้งอยู่ศาลาวัดโพธิ์ศรี บ้านเลิศไมตรี  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2509  ย้ายมาตั้งที่ทุ่งนาระหว่างบ้านเลิศไมตรีกับบ้านใหม่วังไฮ  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2520  ย้ายมาตั้งที่บ้านแบงใหม่

    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแบง  ตั้งอยู่บ้านแบงใหม่   หมู่ที่  20  ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เปิดสอน 3 ระดับ ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเนื้อที่ทั้งหมด 45 ไร่ 3   งาน  54  ตารางวา  แปลงที่ 1  มีเนื้อที่ 37  ไร่ 4 งาน  แปลงที่  2  มีเนื้อที่  8  ไร่  3 งาน 50   ตารางวา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 17:24:25 น.

โรงเรียนบ้านแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414884 อีเมล์: 43020137@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพูลทรัพย์ ศรีวิเลิศ โทรศัพท์: 0930706296 อีเมล์: bowbowchok@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]