• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ โดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สถานที่ตั้งครั้งแรกอยู่ทางทิศเหนือของวัดสระปทุมวัน ซึ่งได้รับบริจาคจากชาวบ้านมีพื้นที่   ๗  ไร่ และตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ

                        ในปีการศึกษา ๒๕๒๓ ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๕ ไร่ โดยชาวบ้านร่วมกันบริจาคและจัดซื้อเพิ่มเติมและได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน พร้อมห้องน้ำจำนวน ๑ หลัง ๓ ที่ เพื่อเป็นการขอบคุณกรมป่าไม้ ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔  และโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

                     ปัจจุบันโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ ตั้งอยู่บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทำการเปิดสอน  ระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตบริการจำนวน ๑ หมู่บ้าน คือ บ้านโนนห้วยทราย ปัจจุบันมี นายศาสตรา   ทับชา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-02 09:11:12 น.

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0945741585 อีเมล์: 43020135@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อมลธีรา จันทะไทย์ โทรศัพท์: 0981039667 อีเมล์: amontera2526@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]