• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๑.  นายวิชัย  น้อยบุตร                                ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒.  นายทองคำ  ชมภูโคตร                            กรรมการ

  ๓.  นายลำพูน  ไขชะนวน                             กรรมการ

  ๔. นายคำพัน  สีชานิน                             กรรมการ

  ๕. นายสอง  แสนแก้ว                             กรรมการ

  ๖. นางกฤษณา  พันธ์เดช                        กรรมการ

  ๗. นายนพพล  มงคล                             กรรมการ

  ๘. นายพิจิตร  ผาบสิมมา                        กรรมการ

  ๙. นายกุหลาบ  นางาม                           กรรมการและเลขานุการ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-02 09:11:12 น.

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0945741585 อีเมล์: 43020135@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อมลธีรา จันทะไทย์ โทรศัพท์: 0981039667 อีเมล์: amontera2526@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]