• ประวัติโรงเรียน
 •                                                                โรงเรียนมีประวัติความเป็นมาดังนี้

  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์เดิมชื่อว่า  “โรงเรียนวัดบ้านหนองจอก”  ก่อตั้ง  วันที่  13  กันยายน  2500  โดยใช้ศาลาวัดบ้านหนองจอกเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  เปิดสอน  ชั้น  ป.1-4  และได้ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2501  โดย  นายอังคาร  เทียมทอง  ครูใหญ่  ร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านหนองจอกและบ้านโนนสมบูรณ์ได้สร้างอาคารเรียนแบบป. 1 ซ.  ขนาด  2  ห้องเรียน  ในปี  2509  ได้ร่วมมือกับทหารอเมริกันหน่วย  SEA  BEES  และตำรวจตระเวนชายแดนหน่วย  B.P.P.  ต่อเติมห้องเรียนอีก  2  ห้องเรียน  และในปี  พ.ศ. 2527  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์”  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นต้นมา

  ที่ตั้ง  บ้านหนองจอก  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองหลวง  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย  เขตพื้นที่บริการมี
   4 หมู่บ้าน   คือ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5, บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 15, บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 4 และบ้านหนองสวรรค์
   หมู่ที่ 14

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 12:54:51 น.

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042016222 อีเมล์: 43020133@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสมวิทย์ สมคุณา โทรศัพท์: 0868513787 อีเมล์: somwit2518@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]