• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อกรรมการสถานศึกษา

                     1.  นายพิชิต                 ม่วงคะลา                      ประธานกรรมการ         (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

                     2.  นายค้าย                  อามาตมนตรี                 รองประธานกรรมการ    (ผู้แทนศิษย์เก่า)

                     3.  นายบัญชา               วิชาชัย                         รองประธานกรรมการ   (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

                     4.  นายบุญสด               หงษ์สีทอง                             กรรมการ          (ผู้แทนฝ่ายพระสงฆ์)

                     5.  นายพงษ์ศักดิ์            แสงจันทร์                              กรรมการ         (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

                     7.  นายคงเดช                วิชาชัย                                  กรรมการ          (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

                     8.  นางสาวอัมพิการ์       ชาวสวย                                 กรรมการ           (ผู้แทนครู)

                     9.  นางมุกดาหาร           พจนารถบัณฑิตย์        กรรมการ/เลขานุการ      (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

                   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 12:54:51 น.

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042016222 อีเมล์: 43020133@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสมวิทย์ สมคุณา โทรศัพท์: 0868513787 อีเมล์: somwit2518@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]