• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • 1.  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  ภายในปี  2560  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์จะมุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพ สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

                                                    

   

        

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 12:54:51 น.

โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042016222 อีเมล์: 43020133@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสมวิทย์ สมคุณา โทรศัพท์: 0868513787 อีเมล์: somwit2518@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]