• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายแสวง  กามาพร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และนายสำเนียง  สืบสิงห์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ปัจจุบันนายนุกูล  เข่งดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:17:20 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020134@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรสุดา จามน้อยพรม โทรศัพท์: 0878614350 อีเมล์: yui0878614350@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]