• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายบุญปัน  กันทะสี            ประธานกรรมการ

  2. นายอุทร  ระงับพยัญ           รองประธาน

  3. นายผดุง  ทับบุญ                กรรมการ

  4. นายวีระ  เพียรไทยสงค์         กรรมการ

  5. นายสมศักดิ์  คำซองเมือง      กรรมการ

  6. นางกาไว  วิชาชัย                กรรมการ

  7. พระอาจารย์ธงชัย  โกวิโท     กรรมการ

  8. นายศักดิ์ชัย  สิงห์ธนู            กรรมการ

  9. นายนุกูล  เข่งดี                    กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:17:20 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020134@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรสุดา จามน้อยพรม โทรศัพท์: 0878614350 อีเมล์: yui0878614350@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]