• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงเอนเจอร์รีน  แก้วระหัน             ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงสุชาดา  กามาพร                      รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายกายภัทร    แสงเพชร                เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

  4. เด็กชายอัษฎาวุธ   พิมพ์ดา                    เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

  5. เด็กชายสายัณห์  อาจปราบ                  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

  6. เด็กหญิงเย็นจิตร  บุตรดาเพศ                เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

  7. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีโมรส                      เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

  8. เด็กหญิงสุจานันท์  วรจักร์                     เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

  9. เด็กชายวุฒินันท์  อาจปราบ                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

  10. เด็กหญิงธิดาพร  บุญพร้อม                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

  11. เด็กหญิงยุพิน  แก้วสงคาม                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

  12. เด็กชายชัยยศ  ขันอาสา                    เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

  13. เด็กชายวิศิษฏ์  ว่องไว                       เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  14. เด็กหญิงรุ่งรวี  อ่วมบางศรี                  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  15. เด็กหญิงอุษามณี  ถาบุรี                     เจ้าหน้าที่อนามัย

  16. เด็กหญิงวัณนิสา  วิชาชัย                   เจ้าหน้าที่อนามัย

              

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:17:20 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020134@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรสุดา จามน้อยพรม โทรศัพท์: 0878614350 อีเมล์: yui0878614350@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]