• NAGA MODEL
 •  

 • โรงเรียนสุจริต
 • อำนาจหน้าที่
 • 1. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  การดูแลรักษาสุขภาพ กายและจิตที่ดี

  2.การบริหารมีประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

  3.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4. พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ

  5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 13:28:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089-812 อีเมล์: 43020131@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญมณี​ ศรีมณีรัตน์​ โทรศัพท์: 0989906763 อีเมล์: Anyamanee2531@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]