• NAGA MODEL
 •  

 • โรงเรียนสุจริต
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายบุญถิน   แสนศรีมนต์   ประธานกรรมการ

  2. นางหนูไกร  โกโลมินา     ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายสุวรรณ   ชนะบุญ     ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  4. นายชาย   แข็งฤทธ์      ผู้แทนชุมชน

  5. นายมาน   พรัดพรม     ผู้แทนองค์บริหารท้องถิ่น

  6. นางศิริลักษณ์   จุฬาลี    ผู้แทนภิกษุสงฆ์

  7.นางเสาวลักษณ์        พรมมา   ผู้แทนศิษย์เก่า

  8. นางกาญจนา   ผาบจุงกุง   ผู้แทนครู

  9. นายชัยวิชิต   วิชัยโย    กรรมการและเลขนุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 13:28:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089-812 อีเมล์: 43020131@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญมณี​ ศรีมณีรัตน์​ โทรศัพท์: 0989906763 อีเมล์: Anyamanee2531@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]