• NAGA MODEL
 •  

 • โรงเรียนสุจริต
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม เร่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยการบริหารงานและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 13:28:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089-812 อีเมล์: 43020131@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญมณี​ ศรีมณีรัตน์​ โทรศัพท์: 0989906763 อีเมล์: Anyamanee2531@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]