โรงเรียนบ้านโพนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม

  - พรบ. ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

  - พรบ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

  - ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกาา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)
  - กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
  - มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  - พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  - พระราชกฤษฎีกา ที่เกียวข้องกับการศึกษา
  - กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 14:01:54 น.

โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020129@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวขวัญหทัย วิเชียรเครือ โทรศัพท์: 0833623457 อีเมล์: max_phonphisai@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]