โรงเรียนบ้านโพนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล :                นายพรประสิทธิ์  ศรีบุญไทย

  ตำแหน่ง :                ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ประเภท :                 ข้าราชการครู

  สังกัด :                    สพป.หนองคาย เขต 2

  โรงเรียน :                บ้านโพนทอง

  โทรศัพท์มือถือ :      080-006-4459

  อีเมล์ :

  ข้อมูลการศึกษา

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขา การบริหารการศึกษา  จากสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    จนถึงปัจจุบัน

  รับผิดชอบกลุ่ม

  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารทั่วไป

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 14:01:54 น.

โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020129@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวขวัญหทัย วิเชียรเครือ โทรศัพท์: 0833623457 อีเมล์: max_phonphisai@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]