โรงเรียนบ้านท่าคำบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                                 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                     โรงเรียนบ้านท่าคำบง   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๑๐  โดยพระอาจารย์ทองดี   จิตตฐาโร  ซึ่งเป็นพระธรรมทูต   เดินทางมาจากกรุงเทพฯ  ท่านได้ประชุมอบรมชาวบ้านให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานนอกจากนั้นยังได้พัฒนาหมู่บ้านและโรงเรียน   โดยการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวมุงด้วยหญ้าคา   ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน   เขต  ๔   ค่ายเสนีย์รณยุทธ    จังหวัดอุดรธานี     เปิดทำการสอนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่   ๒  -๔  โดยมี พลฯทวี   ปทุมวัน  เป็นครูใหญ่   และพลตำรวจประสาทศิลป์   ศรีบุญลือ  เป็นครูสอน

                     ในปี  ๒๕๑๒  พระอาจารย์ทองดี   จิตตฐาโร   พร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายและชาวบ้านท่าคำบง  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น   ๑   หลัง   เป็นอาคารไม้สูง   ๑  เมตร  ๔  ห้องเรียน   หลังคามุงด้วยสังกะสี  โดยไม่ใช้งบจากทางราชการ   ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔

                     วันที่  ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๑๕  ทางตำรวจตระเวนชายแดน  เขต ๔  จังหวัดอุดรธานี   ได้โอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย   โดยมีนายวิเชียร  วิทโยภาส       นายอำเภอ
  โพนพิสัย  และนายศักดิ์  พลหล้า  ศึกษาธิการอำเภอโพนพิสัย  เป็นตัวแทนรับมอบและทางตำรวจตระเวนชายแดนมีจ่าสิบตำรวจเอกประสิทธิ์   ปัตถาระนา   และคณะเป็นตัวแทนในการรับมอบโอน  ในการรับโอนครั้งนี้   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ได้แต่งตั้งนายสมนึก   สุทธิบุญ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   และนางประทีป  สืบสิงห์   เป็นครูผู้สอน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔    จำนวน   ๗๕  คน

                    ปัจจุบันบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ มีนักเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๖๕  คน ครู จำนวน   ๙  คน   พนักงานราชการ ๑  คน ลูกจ้างประจำ  จำนวน  ๑  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 14:33:55 น.

โรงเรียนบ้านท่าคำบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042436816 อีเมล์: 43020130@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา วงษ์ประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0801950677 อีเมล์: sukanyaat05@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]