โรงเรียนบ้านนาฮำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1 . นายคำจันทร์  โนนแก้ว            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2.นายแสงคม ไคร้นุ่นสิงห์          คณะกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3.  นายเกรียงศักดิ์  มาตรา           คณะกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  4.  นายบุญเลิง  หงษ์คำ              คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  5. นายฉลอง ใคร่นุชสิงห์             คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  6. นายสุพล  สีดาน้อย                 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  7. นายสิทธิ์  แก้วไวยุทธ             คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  8. นายณรง  โกมาร                    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายลิรันทร์  ทวีสินธุ์               คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  10. นายนาย  เรืองศักดิ์              คณะกรรมการองค์กรศาสนา

  11. นายคำปุ่น  วันชัยนาท          คณะกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  12. นางสาวปริธาร   ไชยศรีหา   คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  13. นายยงยุทธ  สมบัติจันทร์     คณะกรรมการผู้แทนครู

  14.  พระครูอุดม   วราธิวัฒณ์      คณะกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  15. นายทองคำ  ปาปะโข          กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 16:17:28 น.

โรงเรียนบ้านนาฮำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042417312 อีเมล์: 43020125@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ยงยุทธ สมบัติจันทร์ โทรศัพท์: 0810596167 อีเมล์: ิbow.aon2527@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]