โรงเรียนบ้านนาฮำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาโรงเรียนให้ สะอาดร่มรื่นสวยงาม

  2. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

  3. ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร

  4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ตามหลักสูตร

  เป้าหมาย  เป้าประสงค์ของโรงเรียน มีดังนี้

  1. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่นสวยงาม

  2. ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเอง จนสามารถพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

  3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  4. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  -  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  -  แต่งกายดี มีมารยาท

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 16:17:28 น.

โรงเรียนบ้านนาฮำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042417312 อีเมล์: 43020125@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ยงยุทธ สมบัติจันทร์ โทรศัพท์: 0810596167 อีเมล์: ิbow.aon2527@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]