โรงเรียนบ้านหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายอะเดช   บางโท  ประธานคณะกรรมการ

  นายธนกร  พรมรัษ์   กรรมการ

  นายบุญเลิง   หงษ์คำ   กรรมการ

  นายหลอม  ญารังสี   กรรมการ

  นายสุริยาน  ผานิจ    กรรมการ

  นายไพบูลย์  หงษ์ทอง   กรรมการ

  พระพิระยุทธ  ฉนทกโร   กรรมการ

  นางอุไรวรรณ   คำปัญญา  กรรมการ

  นายสิริพงศ์  สายแขม   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 14:22:26 น.

โรงเรียนบ้านหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430278 อีเมล์: malaisri38@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันทะวงษ์ น้อยสีเหลือง โทรศัพท์: 0616815072 อีเมล์: takkoki_n@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]