โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • E-service
  • Smart Area (AMSS++) Smart OBEC e-Office ศธจ.หนองคาย ระบบสร้าง QR CODE ระบบตรวจสอบงบประมาณ ระบบอีเมล์ @nongkhai2.go.th ลงทะเบียนเมล์ @nongkhai2.go.th ตรวสอบผลการขอใช้อีเมล์ อีเมล์ @obecmail.obec.go.th อีเมล์ @nongkhai2.moe.go.th อีเมล์ obecmail.org ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP สพฐ. NEW DLTV บริการข้อมูลด้วย QR-Code ระบบการประชุมทางไกล เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ข่าวสาร Social Network Facebook SOCIAL NETWORK e-Service (บริการออนไลน์) แผนที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด
  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง ตั้งอยู่ที่ บ้านคำโคนสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  สังกัดเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒     อีเมล 43020140@nongkhai2.go.th    เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1043660483&Area_CODE=4302 ที่ตั้งโรงเรียน ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ เลขที่ นค. ๓๖๙  โดยมีเนื้อที่  ๒๕  ไร่  ๑  งาน  ๒๐  ตารางวา   มีเขตบริการทางการศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   จำนวน  ๒  หมู่บ้าน   ได้แก่ บ้านคำโคนสว่าง หมู่ที่ ๗  และบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๓  ซึ่งทั้งสองหมู่บ้านตั้งอยู่ในตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  
    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคำโคนสว่างเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๒   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๗ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๒ คน จำแนกเป็นผู้บริหาร  ๑  คน  ครูผู้สอน  ๙  คน ( อัตราจ้าง  ๑  คน)  ลูกจ้างประจำ  ๑  คน  และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  คน 
     

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-30 11:49:35 น.

โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020140@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวชิระ คำสิงห์ โทรศัพท์: 0896193402 อีเมล์: shirakung2089@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]