โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากเป็นโรงเรียนมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่ไทย 4.0 มีสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์  ดนตรี  และกีฬาเลิศล้ำ  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ชุมชน สู่ศตวรรษที่ 21


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4248-3295 อีเมล์: photakschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ชรัตน์ ทุมมาจันทร์ โทรศัพท์: 086-2363509 อีเมล์: pet.ted05@gmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]