โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •      

  ประวัติโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง

  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สังกัดสำนักงานประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ตั้งอยู่บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗  ณ ศาลาวัดบ้านดอนกลอยหมู่ที่ ๖  โดยมีนายชัชวาล  ศิรินาค  เป็นผู้ก่ตั้ง

  จัดการศึกษาตั้งแต่ ป.๑-๔ นายชัชวาล  ศิรินาค เป็นครูใหญ่ ต่อมา นายเทียรชัย  ดรชัย  ชาวบ้านดอนกลอย ได้ยกที่ดินจำนวน ๒๔ ไร่ ๓ ตารางวา  มอบให้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ ๖๐๐ บาท และชาวบ้านสร้างอาคารแบบ ป.๑ ให้ จากนั้นได้รับการพัฒนาตามลำดับ

  ปัจจุบันมีอาคารเรียน ๓ หลัง คือ แบบสปช ๑๐๓ จำนวน ๒ ห้อง สปช ๑๐๕ /๒๙ จำนวน ๘ ห้อง และ สปช ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้อง (ได้รับงบประมาณมิยาซาวา ปี ๒๕๔๒) อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม ๔ หลัง ๑๐ ที่ ถังน้ำฝน ฝ ๓๓ จำนวน ๖ ถัง และสนามบาสเกตบอล ๑ ที่ (งบมิยาซาวา ปี๒๕๔๒) มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๗  ราย

  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาและได้รับจัดสรรห้องพิเศษ ๓ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์

  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีห้องเรียน ๑๑ ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด ๒๓๑ คน เป็นนักเรียนชาย ๑๒๐ และนักเรียนหญิง ๑๑๑ คน มีชุมชนในเขตบริการ ๕ หมู่บ้าน ปัจุจันมีนายศาสตรา  ปาสาบุตร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ครูธุรการ ๑ คน คือ นางสาวสุภาวดี  สิงห์มาตย์ มีลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน คือ นายสากล โกสุมสัยและปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-26 14:58:38 น.

โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]