โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษ 2563

  1นางสาวพิมพ์ลภัส   จันทร์อุดม         ประธาน

  2.นายศรัญญู   เถื่อนคำแสน             รองประธาน

  3.นายจักรินทร์   ดวงอ่อนนาม          กรรมการ

  4.นางสาวอรุณี   แสงฮาม               กรรมการ

    

  6.เด็กหญิงกนกธร     ทองจันทร์       กรรมการ

  7.เด็กหญิงญานิศา   พลอนกันหา     กรรมการ

  8.เด็กหญิงณัฐกลม   สีทอง             กรรมการ

  9.เด็กชายพุฒิพงษ์    แสนวิชัย        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-26 14:58:38 น.

โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]