โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจของโรงเรียน   จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการอย่างครอบคลุม สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ

    เป้าประสงค์  นักเรียนทุกคนมีพัฒนาตามศักยภาพและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ ในการเรียนรู้วิชาอื่นและดำรงชีวิต


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-26 14:58:38 น.

โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]