โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

                    โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง  จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี เก่ง มีสุขและสามารถดำรงชีวิต ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปลอดภัย

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-26 14:58:38 น.

โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]