โรงเรียนบ้านโชคชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •          โรงเรียนบ้านโชคชัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2486 โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง ครูใหญ่คนแรกคือ นายจำนงค์ พลอุทัย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยงบประมาณกระทรวงธรรมการ  อาศัยศาลาวัดบ้านโชคชัย เป็นสถานที่เรียน โดยมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลหัวขวาง (วัดบ้านโชคชัย)” เมื่อวันที่ 5กรกฎาคม พ.ศ.2493  ทางราชการได้สั่งยุบโรงเรียนไปรวมกับโรงเรียนบ้านสังข์ทองเมื่อ พ.ศ.2504  ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกับคณะครู ขอแยกโรงเรียนมาสร้างบนที่ดินเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน บนทางหลวงหมายเลข 208 (สายโกสุมพิสัย – ท่าพระ)พ.ศ.2523  ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโชคชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน ปีการศึกษา2562  จำนวน 72 คน เป็นนักเรียนชายจำนวน 40 คน นักเรียนหญิงจำนวน 32 คน มีข้าราชการครูจำนวน 5 คน เป็นชายจำนวน 1 คน หญิงจำนวน 4 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน  ครูธุรการ  จำนวน 1 คน  นักการภารโรง จำนวน 1 คน  

    รักษการณ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายหมั่น  ศิริโสดา          


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-17 14:52:19 น.

โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750304 อีเมล์: chokchaischool91@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมนัส เมืองมัจฉา โทรศัพท์: 0956620517 อีเมล์: chokchaischool2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]