โรงเรียนบ้านโชคชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  1.

  พันโทบุญมี  สังขทิพย์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2.

  นางธนภรณ์ ชินกร 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  3.

  นางเข็มทอง  ไชยแสนสวด

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  4.

  นายหมั่น  ศิริโสดา

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  5.

  นายชนะ  ถุงสมบัติ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  6.

  นายอดุลย์  ประยูรคำ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  7.

  นายเจริญ  มีป้อง

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  8.

  นายบุญหนา  พวงมาเทศ

  ผู้แทนพระภิกษุหรือตัวแทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  9.

  นางปาริชาติ  ชูปฏิบัติ

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-17 14:52:19 น.

โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750304 อีเมล์: chokchaischool91@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมนัส เมืองมัจฉา โทรศัพท์: 0956620517 อีเมล์: chokchaischool2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]