โรงเรียนบ้านโชคชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียน โรงเรียนบ้านโชคชัย ปีการศึกษา 2562
  1 เด็กหญิงศุภาพัชญ์  แสงชา ประธานฯ
  2 เด็กชายพงศธร    หล้าม่วง รองประธานฯ
  3 เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลนุช
  วิชาการ
  4 เด็กหญิงสิรินิภา บุตรศาลา รองวิชาการ
  5  เด็กชายวรเวช    ป้อมกลาง อาคารสถานที่
  6 เด็กชายภาสกร  ประทิปอาราม กีฬาและนันทนาการ
  7 เด็กหญิงปฐมาวดี   ศรีอุบล ปฏิคม
  8 เด็กหญิงอุมากร  ดรพะสี เหรัญญิก
  9 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาปะจีย์ สารวัตรนักเรียน
  10 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศิริทาทับ ประชาสัมพันธ์
  11 เด็กชายพุฒิพงษ์   ชมผา รองประชาสัมพันธ์
  12 เด็กหญิงกาตน์มณี ดรศรีจันทร์ อนามัย
  13 เด็กชายธนิต  สุทธิทิพย์ เลขาฯ
  14 เด็กชายชญานนท์   โนนทิง ผู้ช่วยเลขาฯ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-17 14:52:19 น.

โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750304 อีเมล์: chokchaischool91@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมนัส เมืองมัจฉา โทรศัพท์: 0956620517 อีเมล์: chokchaischool2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]