โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

   

              1.  นายวิทยา   คชเขื่อน                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ประธานกรรมการ

              2.  นางชมพู    แสนภักดี                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ

              3.  นายเสิน   ศิริทรัพย์                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ

              4.  นายคูณ   นิจรมย์                               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ

              5.  นายสมควร   บุดดีหงส์                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ

              6.  นายสุทัศน์   สามลชัย                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                กรรมการ

              7.  นายพรมมี   สีเห็มทอง                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ

              8.  นายสถาพร   โททำ                             ผู้แทนผู้ปกครอง                                          กรรมการ

              9.  นายสมฤทธิ์   สีฮุย                             ผู้แทนศิษย์เก่า                                              กรรมการ

              10.นายปิติพงษ์   ด้วงชมภู                       ผู้แทนองค์กรชุมชน                                       กรรมการ

              11.นางทองนาค   แสนภักดี                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               กรรมการ

              12.นายประสิทธิ์   ศรีษะโคตร                  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา          กรรมการ

              13.นายบัวเรียน   ศิริหลวง                        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา         กรรมการ

              14.นายเสถียร   ทองดี                             ผู้แทนครู                                                      กรรมการ

              15.นายดำรงค์    ชะนะเพีย                        ผู้อำนวยการโรงเรียน           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดำรงค์ ชะนะเพีย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิตยา สังขะพัฒน์

 • นางสาวฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,736
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4370-6104 อีเมล์: nongkungkorn@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เรืองศักดิ์ ทับบุญ โทรศัพท์: 0872189377 อีเมล์: ruangsak_tubboon@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]