โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

              "ภายในปี  ๒๕๕๙ โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีสมรรถนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เก่ง ดี มีความสุข มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ICT ก้าวล้ำนำสู่ประชาคมอาเซี่ยน"

   

  ปรัชญา

   

                          “การศึกษา  พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4370-6104 อีเมล์: nongkungkorn@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เรืองศักดิ์ ทับบุญ โทรศัพท์: 0872189377 อีเมล์: ruangsak_tubboon@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]