โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •  ประวัติโรงเรียน

                           โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   16  เมษายน   2465  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งด้วยเงินศึกษาพลี  ทำการสอนจากเตรียมประถม ถึงประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลเขื่อน 1  อาศัยศาลาวัดบ้านเขื่อนเป็นที่เรียน มีหมู่บ้านในสังกัดโรงเรียน  9  บ้าน คือ  บ้านเขื่อน   บ้านผักหนอก บ้านโนนเมือง บ้านโนนเนาว์  บ้านโนนนกหอ บ้านดอนสุริเยศ บ้านสว่าง      บ้านยางท่าแจ้งและบ้านหนองบัวเรียน  มีนายไพ     สิงหบุตร  เป็นครูใหญ่ต่อมา  พ.ศ.  2478   ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ถึง ป. 4  ในสมัยนายวิรัช   ศรีสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่    พ.ศ.  2485   ได้ย้ายจากศาลาวัดบ้านเขื่อนมาตั้งในบริเวณปัจจุบัน  โดยได้รับงบประมาณจากทางราชการและเงินบริจาคจากประชาชนในการสร้างอาคารเรียน  มีนายชนะ    เดชศิริ  เป็นครูใหญ่  ปี พ.ศ.  2495   ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น   โรงเรียนบ้านเขื่อน  (เขื่อนศึกษาคาร) จนถึงปัจจุบันโดยมีผู้บริหารโรงเรียนต่อมาคือ   พ.ศ.  2503 ถึง 2504  นายช่วง   วงศ์โต  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่             พ.ศ.   2505  ถึง  2528  นายเรี่ยม     ชินบุตร   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่    พ.ศ.  2529  ถึง  2544   นายวิรัช    ดรพลก้อม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ.  2545 ถึง  2554   นายสกล    จันทะเหลา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.   2554   ถึง พ.ศ. 2557   มีนายวัชรินทร์   พงศ์พันธุ์อัศดร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ.  2557 ถึง  2561   นายพิทักษ์พงษ์  โสเพ็ง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.  2561 ถึงปัจจุบัน  นายสลักศรี  สารศาสตร์บัญชา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดทำการสอน  จากอนุบาล 2  ถึง ป.6 ปัจจุบันมีจำนวนข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน   11  คน  ดังนี้ ข้าราชการครู จำนวน  5  คน  พนักงานราชการ  จำนวน  2  คน ช่างไฟฟ้า 4 จำนวน 1  คน  ธุรการโรงเรียน   1  คน  ครูวิกฤติ จำนวน 1  คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน  1  คน นักเรียนทั้งสิ้น   134   คน  เป็น  ชาย  74    คน  หญิง  60  คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:06:43 น.

โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 081-3924385 อีเมล์: salasasbancha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรศิลป์ ผิวผ่อง โทรศัพท์: 0943579645 อีเมล์: pronsin@live.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]