โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายมังกร  จันทะเขียน                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                        ประธานกรรมการ

  2. นางสุคนธ์  เพชรก้อน                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ

  3. นายประจักษ์  ชารีวาล                   ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ

  4. นายเกตุ  ดาวงสีทา                        ผู้แทนครู                              กรรมการ

  5. นายสำลี  สีมารักษ์                         ผู้แทนองค์กรชุมชน             กรรมการ

  6. นายอนันต์  แซ่ตั้ง                          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  7. นายอำนวย  ประะภาษิต                 ผู้แทนศิษย์เก่า                     กรรมการ

  8. นายเสริมศักดิ์  ภูพันนา                   ผู้แทนพระภิกษุหรือตัวแทนองค์กรศาสนา   กรรมการ

  9. นายพิทักษ์พงษ์  โสเพ็ง         ผู้อำนวยการสถานศึกษา      กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:06:43 น.

โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 081-3924385 อีเมล์: salasasbancha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรศิลป์ ผิวผ่อง โทรศัพท์: 0943579645 อีเมล์: pronsin@live.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]