โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศ

                มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ ตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  ก้าวไกลความเป็นสากล  ประสิทธิผลได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยปวงประชามีส่วนร่วม

  ปรัชญา

                 ความรู้   คู่คุณธรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:06:43 น.

โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 081-3924385 อีเมล์: salasasbancha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรศิลป์ ผิวผ่อง โทรศัพท์: 0943579645 อีเมล์: pronsin@live.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]