โรงเรียนบ้านดอนสันติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  นายประยูร   ดวงสุราษฎร์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ประธาน

  2.  นายสายทอง   ดอนบุรมย์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      รองประธาน

  3.  นายทองเหรียญ  สารสวัสดิ์    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  4.  นางบัว   เรียนพิษ                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ                     

  5.  นายชารี   ดอนบ้านเขียว        ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ

  6.  นายประสิทธิ์   ศรีจันทร์ไชย   ผู้แทนครู                                           กรรมการ

  7.  พระรักชาติ   ธิตะโสภโณ       ผู้แทนพระภิกษุ                                   กรรมการ

  8.  นางบุญยัง   โคตรวงษ์           ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน                   กรรมการ

  9.  นายสุรสิทธิ์   มิทราวงศ์          ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ          


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 17:15:58 น.

โรงเรียนบ้านดอนสันติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0934965115 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรินทร์ ภูถมเงิน โทรศัพท์: 0849340059 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]