โรงเรียนบ้านดอนสันติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


  • คณะกรรมการนักเรียน
  • 1. เด็กหญิงนันทิดา สารสวัสดิ์ ประธานนักเรียน 2. เด็กชายกิติพล แก้วประเสริฐ รองประธานนักเรียน 3. เด็กชายมนัส สุวรรณจร กรรมการ 4. เด็กชายกิตติราช ดรมิ่งคุณ กรรมการ 5. เด็กชายอธิปไตย วิชาทา กรรมการ 6. เด็กชายวงศธร สิงห์ซอม กรรมการ 7. เด็กชายยุทธนา ฤทธิยา กรรมการ 8. เด็กหญิงกฤตพร แสนบุตร กรรมการ 9. เด็กหญิงอารียา กล้าเกิด กรรมการ 10. เด็กชายวุฒิชัย ผกาแก้ว กรรมการ 11. เด็กหญิงศศิรดา ดอนพันเมือง กรรมการ 12. เด็กหญิงลลิดา สารสวัสดิ์ กรรมการ 13. เด็กหญิงปิยะธิดา แก้วประเสริฐ กรรมการ 14. เด็กชายเกษม ดรคร กรรมการ 15. เด็กชายชานน ดวงแสนโว กรรมการ 16. เด็กหญิงสุชาดา ภูศรี กรรมการ 17. เด็กหญิงอารียา นันคำ กรรมการ 18. เด็กชายวิศวะ ดอนหอมดี กรรมการ 19. เด็กหญิงนราพร อุสาพรม กรรมการ 20. เด็กชายณัฐวุฒิ ดอนพันเมือง กรรมการ            

     

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 17:15:58 น.

โรงเรียนบ้านดอนสันติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0934965115 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรินทร์ ภูถมเงิน โทรศัพท์: 0849340059 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]