โรงเรียนบ้านดอนสันติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านดอนสันติจะพัฒนาวิชาการให้เป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม

  ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี ดำรงรงชีวีอย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

  พอเพียง และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  ทำดีได้  ทำชั่วได้ชั่ว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 17:15:58 น.

โรงเรียนบ้านดอนสันติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0934965115 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรินทร์ ภูถมเงิน โทรศัพท์: 0849340059 อีเมล์: donsanti2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]