โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •           โรงเรียนบ้านห้วยม่วงจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งที่ 4703/2499   ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๙๙    มีนายสมศักดิ์  ทองเยี่ยม  ปลัดอำเภอเป็นผู้แทนนายอำเภอ กับนายชวาล   ศิรินาค  ผู้แทนศึกษาธิการอำเภอ  มาเป็นประธานในการจัดตั้ง  ได้ย้ายครูมาจากโรงเรียนบ้านดอนอิเอ็น  คือ  นายต่วน   เวียงคำ 

    มาเป็นครูใหญ่ และนายสุ่ม   กางมันท์ มาเป็นครูผู้สอน (ย้ายปี พ.ศ. ๒๕๐๓) 

                       ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงมี  ผู้บริหาร ๑ คน  ครูประจำการ ๓  คน  ครูขั้นวิกฤติ ๑ คน  ช่างไฟฟ้า ๔ จำนวน  ๑ คน  ครูธุรการ ๑ คน  นักเรียน ๕๖ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ – ป.๖  มีนายอนุศักดิ์  อินทบุตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีพื้นที่เขตบริการ ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๓  มีอาคารเรียน ๒ หลัง อาคารอเนกประสงค์(ห้องเรียนอนุบาล) ๑ หลัง ห้องน้ำ ๒ หลัง มีที่ดิน ๖ ไร่ ๘๕ ตารางวา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:00:22 น.

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0933763555 อีเมล์: huaymuang123@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรรณนภา ฤทธิ์พรม โทรศัพท์: 0817990855 อีเมล์: suicidekoo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]