โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

  ๑.  นายสมาน  ดอนบุรมย์   ประธานกรรมการ

  ๒.  นายโสพี  อองเทศ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓.  นายสมพาน  สีนามเอ้น     ผู้แทนผู้ปกครอง

  ๔.  นายเส็ง  ดรคำเหี่ย     ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๕.  นายประจักษ์  ถิ่นจันดา  ผู้แทนครู

  ๖.  นายคำจันทร์  จอมคำสิงห์      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๗.  นายสงวน  บุญตา      ผู้แทนศิษย์เก่า

  ๘.  พระครูอัมพวราภิรักษ์     ผู้แทนพระภิกษุ

  ๙.  นายอนุศักดิ์  อินทบุตร     เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:00:22 น.

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0933763555 อีเมล์: huaymuang123@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรรณนภา ฤทธิ์พรม โทรศัพท์: 0817990855 อีเมล์: suicidekoo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]