โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

   

  1.  ร.ต.ต.สุวรรณ  ไชยปราบ                                                               ประธานกรรมการ

  2.   นายบุญชวน  สารเหล่าโพธิ์                                                          กรรมการ

  3.   นายสมชาย  วรโคตร                                                                   กรรมการ

  4.   นายบุญเลิศ  แสงมาลา                                                                กรรมการ

  5.   นายสมเดช  ศรีโพธิ์อุ่น                                                                กรรมการ

  6.  นายสัมภาษร์  ไชยดำ                                                                   กรรมการ

  7.  นายคำแสน  อามาตย์                                                                   กรรมการ

  8.  นายณรงค์  ดวงจันทร์ทิพย์                                                            กรรมการ

  9.   นางปาริชาติ  ชูปฏิบัติ                                                                  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-19 09:41:07 น.

โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750939 อีเมล์: kaengkhingkhaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อำนาจ ศรีพันลำ โทรศัพท์: 0933290071 อีเมล์: kruhumbon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]