โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์  (Vision)

                                  มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

                 พอเพียง   พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี

   

   

  ปรัชญา

  ใฝ่รู้  สู้งาน  ประสานสามัคคี  มีวินัย

   

  คำขวัญ

  การเรียนดี   กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   นำพัฒนา   ไม่พึ่งพายาเสพติด

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-19 09:41:07 น.

โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750939 อีเมล์: kaengkhingkhaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อำนาจ ศรีพันลำ โทรศัพท์: 0933290071 อีเมล์: kruhumbon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]