• ประวัติโรงเรียน
  • ข้อมูลเบื้องต้น

                  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย    เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แยกมาเป็นเอกเทศจากโรงเรียนบ้านคุยแพง  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2484  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโนนหินแห่เป็นที่ตั้ง    ครั้งแรกมีครู  2  คน  คือ  นายทา  ดรเถื่อน เป็นครูใหญ่  นายน้อย  ไชยโย  เป็นครูน้อย  มีนักเรียนจาก  3  หมู่บ้านเข้าเรียนคือ  บ้านโนนหินแห่   บ้านโนนเมืองน้อย  และบ้านหนองปลาเข็ง  เปิดสอน  ชั้น ป. 1– 4  มีนักเรียน 85  คนในระหว่างปิดเรียนภาคปลาย  คณะครู  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านคือบ้านโนนเมืองและ บ้านโนนหินแห่ ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น  1 หลัง ขนาด  4  ห้องเรียนบนเนื้อที่ 18 ไร่   (ที่ดินสาธารณะประโยชน์ )  อยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้านดังกล่าว  อาคารหลังนี้  สร้างโดp ค่ายศรีพัชรินทร์  มณฑลทหารบกขอนแก่น  โดยการนำของ  เสธ  อรรถ  อ่อนจำรัส  เริ่มก่อสร้างวันที่  20  เมษายน  2515  แล้วเสร็จและส่งมอบในวันที่  7  มิถุนายน  2517  ประธานในการมอบคือ  พลตรีเปรม  ติณสูลานนท์  รองแม่ทัพภาค  2  อาคารหลังนี้  ราษฎรบริจา8สมทบจำนวน  5,000  บาท  มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด  70,000  บาท


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-22 20:39:54 น.

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0636493564 อีเมล์: hinha.170school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชพร แก้วเมืองกลาง โทรศัพท์: 0945165991 อีเมล์: ppod2505@hotmailco.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]