• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินแห่โนเมืองน้อย 

  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3

  1. นายสุรเดช  แสงต้น                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการ
  2. นางราตรี  อยู่ภักดี                     ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ
  3. นางพชพร  แก้วเมืองกลาง         ผู้แทนครู                                          กรรมการ
  4. นายสงวน  ศรีจุลลา                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ
  5. นางสถิต  แบ่งสันเทียะ              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ
  6. นายปรีชา  อินทรส                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ
  7. นายปัญญา ไชยสังหาร              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                           กรรมการ
  8. นายบุญหนา  โพธิ์สาระแสง        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ
  9. นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น            ผู้อำนวยการโรงเรียน                          กรรมการและเลขานุการ    

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-22 20:39:54 น.

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0636493564 อีเมล์: hinha.170school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชพร แก้วเมืองกลาง โทรศัพท์: 0945165991 อีเมล์: ppod2505@hotmailco.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]