• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินแห่โนเมืองน้อย 

  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3

  1. นายเฉลียง  เหล่าภักดี               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการ
  2. นางอภิญญา  พิทักษา                ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ
  3. นางสมรัก  เหล่าภักดี                 ผู้แทนครู                                          กรรมการ
  4. นายสงวน  ศรีจุลลา                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ
  5. นายบุญหนา  โพธิ์สะราแสง        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ
  6. นายสุรเดช  แสงต้น                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ
  7. พระครูสิทธิธรรมนันท์                 ผู้แทนพระสงฆ์                                   กรรมการ
  8. นายถาวร  แก้วสาธร                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ
  9. นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น            ผู้อำนวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ    

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0636493564 อีเมล์: hinha.170school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชพร แก้วเมืองกลาง โทรศัพท์: 0945165991 อีเมล์: ppod2505@hotmailco.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]