• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1    เด็กชายธนณัฐ  สุวอ                                ประธานนักเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  2.   เด็กชายวสันต์  ไชยจันดา                         รองประธาน                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  3.   เด็กหญิงกัลยาณี  เศษวันโคตร                  ปฎิคม                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

  4.   เด็กหญิงอารียา พิทักษา                           ปฎิคม                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                     

  5.  เด็กหญิงอารีรัตน์  เอี่ยมวิลัย                      ปฏิคม                            ชั้นประถมสึกษาปีที่  4

  6.  เด็กชายศักดิ์ดา  พิมพ์พันธ์                        กรรมการ                        ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

  7.  เด็กชายชนะชัย  สิงห์เข้าจ้ำ                       กรรมการ                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

   8.  เด็กชายโตมร  เยาะสูงเนิน                       เหรัญญิก                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

   9.  เด็กชายธนวัฒน์ จำเนียร                          เหรัญญิก                         ชั้นประถมสึกษาปีที่  5

   10.  เด็กชายกิตติศักดิ์  ผิวช่วง                      กรรมการ/เลขานุการ         ชั้นประถมศึกษาปีที่  6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-22 20:39:54 น.

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0636493564 อีเมล์: hinha.170school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชพร แก้วเมืองกลาง โทรศัพท์: 0945165991 อีเมล์: ppod2505@hotmailco.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]