• ข้อมูลผู้บริหาร
 • ชื่อผู้บริหาร     นางกัญจน์ณภัค   พิมพ์อ้น
  ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วิทยฐานะ        ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
  อายุราชการ      27 ปี 
  ประสบการณ์ในสายงานบริหาร   
  - 2555- มิ.ย. 2558  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน อ.เชียงยืน  สพป.มหาสารคามเขต3
  - ก.ค.2558 - มี.ค.2560  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี อ.ชื่นชม สพป.มหาสารคามเขต3
  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้   เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560  ถึงปัจจุบัน
  การศึกษา
  - การศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  - วุฒิทางการบริหาร   ป.บัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-22 20:39:54 น.

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0636493564 อีเมล์: hinha.170school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชพร แก้วเมืองกลาง โทรศัพท์: 0945165991 อีเมล์: ppod2505@hotmailco.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]