• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  (Vision)

    เป็นสถานศึกษาที่เน้นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-22 20:39:54 น.

โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0636493564 อีเมล์: hinha.170school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชพร แก้วเมืองกลาง โทรศัพท์: 0945165991 อีเมล์: ppod2505@hotmailco.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]