โรงเรียนบ้านกู่ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1. ข้อมูลทั่วไป

          1.1 ที่ตั้ง บ้านกู่ทอง หมู่ที่1 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหารสารคาม44160  

            ชื่อโรงเรียนบ้านกู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต3 ตั้งอยู่เลขที่่ ถนนขอนแก่น กาฬสินธุ์ (209) รหัสไปรษณีย์ 44160 โทร.043-750192 โทรสาร-

           1.2เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา

            1.3 เขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่

                    1. บ้านกู่ทอง หมู่ที่1

                     2. บ้านกู่ทอง  หมูที่16

             1.4 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                       โรงเรียนบ้านกู่ทองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2482 เดิมอาศัยศาลาวัดแก่นทองธรรมธิวาสเป็นสถานที่เรียน ปี พ.ศ.2504 ชาวบ้านบริจาคที่ดินจำนวน 5ไร่ 55ตารางวา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง และในปี พ.ศ.2510 ชาวบ้านบริจาคที่ดินอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน และสร้างอาคารเรียน แบบ 1ฉ. เตี้ย ขนาด 3 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. สูง ขนาด 2 ห้องเรียน และต่อเติมด้านล่าง 2 ห้องเรียน ปี พ.ศ.2529 อาคารเรียน ป. 1 ฉ. สูง ถูกวาตภัยเสียหายหมดทั้งหลัง พณ. ท่านนายขุนทอง ภูวผิวเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้นเดินทางมาตรวจราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ สปช. 105/26 ขานด 8 ห้องเรียน ปัจจุบันมีอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201 จำนวน 1หลัง บ้านพักครูแบบกรมสามัญ 2 หลัง (ปัจจุบันไม่มีคนอาศัยอยู่) ส้วมแบบกรมสามัญ 2 หลัง 4 ที่และสร้างเอง 1 หลัง เรือนเพาะชำแบบศูนย์เพาะชำกล้าไม้สร้างให้ 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1ชุด เสาธง ที่ประดิษฐ์สถานพระพุธทรูปสร้างเองอย่างละ 1 แห่ง สนามกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และลานกีฬาอเนกประสงค์อย่างละ 1 แห่ง จานรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างละ 1 ห้อง ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกู่ทองเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:36:43 น.

โรงเรียนบ้านกู่ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043-029817 อีเมล์: krun.2505@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัญจวน ธรรมทินโน โทรศัพท์: 0815459919 อีเมล์: krun.2505@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]