โรงเรียนบ้านกู่ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นางชุมพร    อุปชาบาล                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2.นายวินัย      ใจธรรม                                   กรรมการ

  3. นายทิณกร    จุลหนองใหญ่                      กรรมการ

  4. นายสุรีวุฒิ      สีตะเถร                               กรรมการ

  5. นางเผือก   ทองจะโป๊ะ                             กรรมการ

  6. นายประว้ติ    ศรีตเถร                               กรรมการ

  7. นายสุพล   อุปชาบาล                              กรรมการ

  8. นายจรูญศักดิ์   โทวิชา                           กรรมการ

  9.นายสุรชัย   ถาไชยลา                             กรรมการ /เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:36:43 น.

โรงเรียนบ้านกู่ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043-029817 อีเมล์: krun.2505@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัญจวน ธรรมทินโน โทรศัพท์: 0815459919 อีเมล์: krun.2505@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]