โรงเรียนบ้านกู่ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • กรรมการนักเรียน

  1. เด็กชายวรัญญู  ลุนหล้า                      ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายกำพล  ภูถูกแสง                  รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายกตัญญู  แสงอาวุธ                          กรรมการ

  4. เด็กชายเจษฎา  สะตะ                            กรรมการ

  5.เด็กชายจิรภาส  บุญฤิทธิ์                        กรรมการ

  6.เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูชัน                           กรรมการ

  7. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ศรี                   กรรมการ

  8.เด็กหญิงราชาวดี  ศิลาวงศ์                  กรรมการ

  9. เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาบุญ                    กรรมการ

  10.เด็กหญิงธีรดา  ศรีกันหา                         กรรมการ / เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:36:43 น.

โรงเรียนบ้านกู่ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043-029817 อีเมล์: krun.2505@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัญจวน ธรรมทินโน โทรศัพท์: 0815459919 อีเมล์: krun.2505@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]