โรงเรียนบ้านกู่ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์        "   ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านกู่ทอง เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยใฝ่คุณธรรม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี  ด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง   "


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:36:43 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางรัญจวน ธรรมทินโนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,778
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกู่ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043-029817 อีเมล์: krun.2505@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัญจวน ธรรมทินโน โทรศัพท์: 0815459919 อีเมล์: krun.2505@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]