โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้นฐาน

  1.  นายคำดี  ประริวันโต          ประธานกรรมการ

  2.  นายลิต  โทดำมา                    กรรมการ

  3.  นายวงเดือน  เยิงไธสง            กรรมการ

  4.  นายสงวน  ประทุมคำ              กรรมการ

  5.  นายพรหม  ประการะโพธิ์         กรรมการ

  6.  นายสอนจันทร์  คำทองสุข     กรรมการ

  7.  นายวันทา  ภูลายยาว             กรรมการ

  8.  นางสุพัฒน์  ตุนชัยภูมิ             กรรมการ

  9.  นายอภินันท์  ทองขาน           กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:56:15 น.

โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นฤบล ธรรมพล โทรศัพท์: 0878524998 อีเมล์: ืnaruebol001@gmial.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]