โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กชายเจตริน  สุวรรณรัตน์                          ประธานนักเรียน

  2.  เด็กหญิงวงเดือน  ทองใบ                            รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กชายวิษณุ  ปุราชะทำโม                         รองประธานนักเรียน

  4.  เด็กหญิงพรหมพร  ครอวกรณ์ชัยยา              กรรมการ

  5.  เด็กชายวงศ์ศักดิ์  ไชยสอน                         กรรมการ

  6.  เด็กชายปฏิพัทธ์  ประริวันโต                        กรรมการ

  7.  เด็กชายอนุชา  ก้อนทรัพย์                           กรรมการ

  8.  เด็กหญิงวรรณิภา  วรรณะวิจิตร                    กรรมการ

  9.  เด็กชายวรยุทธ  ปุราถาเน                           กรรมการ

  10.เด็กหญิงศิริภาพร  โทดำมา                         เหรัญญิก

  11.เด็กชายนเรนทร์  ตุุนชัยภูมิ                         ประชาสัมพันธ์

  12.เด็กหญิงธิติสุดา  มุ่งไธสง                           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:56:15 น.

โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นฤบล ธรรมพล โทรศัพท์: 0878524998 อีเมล์: ืnaruebol001@gmial.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]